Zapisy na Kurs Zwycięstwa Nad Lękiem (zakończone)Kurs Zwycięstwa Nad Lękiem

Szczecin, 24-25 czerwca 2017 r. Szkoły Salezjańskie, ul. Ku Słońcu 124


Prowadzi ks. Piotr Skiba i Wspolnota Lew Judy. 24-25.06.17. Szkoly Salezjanskie ul. Ku Sloncu 124, Szczecin. Koszt 60 zl. (w tym 2 obiady). Zapisy na stronie www.lewjudy.org (poniższy formularz) lub 604 643 188 lub 511 541 803 lub 501 446 779W czasie kursu będzie przybliżona w oparciu o Pismo Święte tematyka dotycząca zwycięstwa wiary nad lękiem w odniesieniu do życia osobistego, rodzinnego i wspólnotowego. Przyczyny lęku jako zjawiska duchowego i narzędzia pomocne do jego pokonania. Bohaterowie Biblii, którzy wskazują jak zwyciężać lęk. Odwaga i ufność chrześcijanina w drodze za Chrystusem.

Czas trwania:
24 czerwca: od 9:30 do 19:00
25 czerwca: od 9:30 do 14:00
Istniej możliwość uczestnictwa w jednym dniu.


Zapisem na Kurs jest wpłata na konto i wysłanie danych osobowych poprzez formularz internetowy, który jest poniżej.Koszt udziału w Kursie 60 zł (w tym dwa obiady). Należy je wpłacić na konto Fundacji Szczecińska.

Fundacja SZCZECIŃSKA
KRS 0000281775
REGON 320361925
NIP 8513012136

90 1750 0012 0000 0000 2691 4043
Raiffeisen Bank Polska S.A.

ul. Królowej Korony Polskiej 28E
70-485 Szczecin skr. 167


Zasady organizacyjne

Faktycznym zapisem na Kurs Zwycięstwa Nad Lękiem jest wpłata 60 zł (w tym dwa obiady) na konto Fundacji Szczecińska z podaniem tytułu: „Kurs i imię oraz nazwisko” lub imiona i nazwiska osób, których dotyczy przelew. Dokonane wpłaty nie podlegają zwrotowi, dlatego prosimy o uprzednie przemyślenie udziału i odpowiedzialne regulowanie kosztów uczestnictwa. Po dokonaniu wpłaty należy zapisać się w formularzu internetowym. Każda z osób, która dokonała wpłaty jednocześnie poświadcza, że zapoznała się z zasadami organizacyjnymi Kursu. Kwota za Kurs nie obejmuje kosztów noclegów. Bez odpowiedniego przelewu, rejestracja internetowa jest nieważna. O przyjęciu na Forum będzie decydować kolejność dokonanych wpłat na konto. Rejestrując się na Kurs każdy akceptuje zasady organizacyjne i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów ewangelizacji.

Każda osoba musi być odrębnie zapisana w formularzu zapisów, również osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich i dzieci. Jeśli ktoś się pomyli w rejestracji internetowej może wpisać się jeszcze raz – poprawnie, a faktem decydującym o przyjęciu jest przelew na konto z podaniem właściwych danych i prawidłowa rejestracja internetowa. Może być jeden przelew zbiorczy np. za rodzinę, grupę z podaniem w tytule imion i nazwisk, których wpłata dotyczy. Dokument przelewu odpowiedniej kwoty należy mieć ze sobą. Zapisy na Kurs trwają do 20 czerwca, bądź do wyczerpania liczby miejsc. Prosimy żeby wszyscy przyjeżdżający na Kurs byli już po spowiedzi świętej.

Osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich oraz dzieci do trzeciego roku życia uczestniczą w Kursie bez opłat pod warunkiem, że osoby te zostały zapisane w rejestracji internetowej i zgłoszone w polu "uwagi" w formularzu internetowym lub telefonicznie. Ilość miejsc na Kursie jest ograniczona. Miejsca na sali są nienumerowane. Opiekun grupy zorganizowanej powinien zgłosić się na e-mail: kontakt@lewjudy.org podając dodatkowo listę osób już indywidualnie zgłoszonych przez niego w zapisach internetowych, Opiekun grupy może zrobić jeden przelew za całą grupę z podaniem nazwiska opiekuna i kwotą zgadzającą się z ilością osób przekazaną we wspomnianej liście zbiorczej.

Informujemy, że międzynarodowym kodem identyfikującym Raiffeisen Bank Polska S.A. (Raiffeisen Polbank) w transakcjach walutowych/zagranicznych rozliczanych za pośrednictwem sieci przesyłowej SWIFT jest RCBWPLPW.

Prosimy aby każdy, kto potrzebuje, we własnym zakresie wziął kanapki i herbatę lub kawę.


Kontakt

Kontakt telefoniczny w sprawach zapisów:

tel. 607 722 625
tel. 511 541 803
tel. 501 446 779
email: kontakt@lewjudy.org